October 21st, 2021

PHP

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков» (1903 р.).
Як бачимо з коротенької передмови до сього видання, воно має служити підручником при навчанні палеографії.
Більше інформації…